Հիմնադիր

Բարև Ձեզ:
Ես Աշոտ Սողոմոնյանն եմ: Դասավանդում եմ ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնում (ԵՊՀ դոցենտ, պատմական գիտությունների թեկնածու, թուրքագետ):
2004 թվականից մինչ օրս իրականացրել եմ պատմամշակութային – ճանաչողական ուղևորություններ, ինչպես նաև ուխտագնացություններ դեպի Պատմական Հայաստան և Կիլիկիա: Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ միանալու մեր ուղևորություններին, որի ընթացքում գործի ենք դնելու մեր բոլոր ջանքերը, գիտելիքները և փորձառությունը:

Ուղեկցող

Հակոբ Մուրադյան:
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի և ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատության 004 մասնագիտական խորհուրդի գիտական քարտուղար։ Զբաղվում է Արևմտյան Հայաստանի պատմության հարցերով: Տիրապետում է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն լեզուներին: